Index

AS RYM

Orgnr: 920952143

adresse: Strandveien 2

id

327951

organisasjonsnummer

920952143

navn

AS RYM

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-13

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 2"], "kommune": "LINDESNES", "landkode": "NO", "poststed": "MANDAL", "postnummer": "4513", "kommunenummer": "4205"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920952143

navn

AS RYM

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandveien 2

forradrpostnr

4513

forradrpoststed

MANDAL

forradrkommnr

4205

forradrkommnavn

LINDESNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2018

stiftelsesdato

22.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920952143

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2228485, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 298458, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 286462}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11996}}, "journalnr": "2021121371", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920952143"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 187932, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 87932}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 110526, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 110526}}, "sumEgenkapitalGjeld": 298458}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 84603, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1499}, "driftsresultat": -1499, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 86102, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 90628}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4526}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 84603}}]

Reserver mot visning?