Index

AS SCAN-WOOD

Orgnr: 810431172

mobil: 901 85 470
adresse: Repsetvegen 155

id

18

organisasjonsnummer

810431172

navn

AS SCAN-WOOD

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Repsetvegen 155"], "kommune": "EIDSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "SKOTTERUD", "postnummer": "2230", "kommunenummer": "3416"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1976-05-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810431172

navn

AS SCAN-WOOD

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Repsetvegen 155

forradrpostnr

2230

forradrpoststed

SKOTTERUD

forradrkommnr

3416

forradrkommnavn

EIDSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

14.05.1976

tlf

tlf_mobil

901 85 470

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810431172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2337687, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1189325, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 373743}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 815582}}, "journalnr": "2021391107", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810431172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1028033, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 210000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 818033}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 161292, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 106486}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 54806}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1189325}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -169023, "totalresultat": -169023, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 821879}, "driftsresultat": -176179, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 645700}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8026, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17102}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9076}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -168153}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999622364 [navn] => AS SCAN-WOOD [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810431172 [oppstartsdato] => 2012-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Repsetvegen 155"], "kommune": "EIDSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "SKOTTERUD", "postnummer": "2230", "kommunenummer": "3416"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?