Index

AS SUNBYGG

Orgnr: 810215542

tlf: 64 95 10 43
adresse: Skogtun

id

10

organisasjonsnummer

810215542

navn

AS SUNBYGG

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skogtun"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1540", "kommunenummer": "3019"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1976-02-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 47"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1541", "kommunenummer": "3019"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810215542

navn

AS SUNBYGG

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skogtun

forradrpostnr

1540

forradrpoststed

VESTBY

forradrkommnr

3019

forradrkommnavn

VESTBY

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 47

ppostnr

1541

ppoststed

VESTBY

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

13.02.1976

tlf

64 95 10 43

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

28.03.2009

regnskap

regnskap #0

orgnr

810215542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2301653, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8039088, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1232134}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6806954}}, "journalnr": "2021340479", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810215542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7619977, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 570000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7049977}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 419111, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 419111}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8039088}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16488, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 988915}, "driftsresultat": -138544, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 850371}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 117384, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 118984}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1600}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -21160}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971656786 [navn] => AS SUNBYGG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 810215542 [oppstartsdato] => 1976-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skogtun"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1540", "kommunenummer": "3019"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 47"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1541", "kommunenummer": "3019"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?