Index

AS TOCA

Orgnr: 822314082

tlf: 69 89 35 07
mobil: 95083583
adresse: Jernbanegata 7C

id

27691

organisasjonsnummer

822314082

navn

AS TOCA

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanegata 7C"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "MYSEN", "postnummer": "1850", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1968-09-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ina Christell Klerud Torper", "Lindeveien 66"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "LØRENSKOG", "postnummer": "1470", "kommunenummer": "3029"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

822314082

navn

AS TOCA

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jernbanegata 7C

forradrpostnr

1850

forradrpoststed

MYSEN

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

c/o Ina Christell Klerud Torper Lindeveien 66

ppostnr

1470

ppoststed

LØRENSKOG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

28.09.1968

tlf

69 89 35 07

tlf_mobil

95083583

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.09.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822314082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 12716, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3016594, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2301652}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 714942}}, "journalnr": "2021136270", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822314082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3129175, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 950000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2179175}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -112580, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 249539}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": -362119}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3016594}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 536053, "totalresultat": 536053, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 928349}, "driftsresultat": 686529, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1614878}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 718, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 718}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 687247}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971610646 [navn] => TOCA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 822314082 [oppstartsdato] => 1971-12-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanegata 7C"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "MYSEN", "postnummer": "1850", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ina Christell Klerud Torper", "Lindeveien 66"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "Lu00d8RENSKOG", "postnummer": "1470", "kommunenummer": "3029"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?