Index

AS TROMSØ AUTOMOBILCOMPANI - AS TACO

Orgnr: 810574232

tlf: 94 16 66 66
adresse: Kirkegata 1

id

26

organisasjonsnummer

810574232

navn

AS TROMSØ AUTOMOBILCOMPANI - AS TACO

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 1"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1939-07-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810574232

navn

AS TROMSØ AUTOMOBILCOMPANI - AS TACO

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkegata 1

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

05.07.1939

tlf

94 16 66 66

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

810574232

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2345927, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 612361551, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 566343515}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 46018036}}, "journalnr": "2021271084", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810574232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 168905644, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 165905644}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 443455907, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 45292281}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 398163626}}, "sumEgenkapitalGjeld": 612361551}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 31892067, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 43244105}, "driftsresultat": 56772166, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 100016271}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16014228, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 806832}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16821060}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 40757938}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972030511 [navn] => AS TROMSØ AUTOMOBILCOMPANI - AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 810574232 [oppstartsdato] => 1985-04-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 1"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?