Index

AS VELVÆRESALONGEN - MARIANNES HUDPLEIE

Orgnr: 819171912

adresse: Hellmyrveien 19

id

17914

organisasjonsnummer

819171912

navn

AS VELVÆRESALONGEN - MARIANNES HUDPLEIE

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-12

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hellmyrveien 19"], "kommune": "BODØ", "landkode": "NO", "poststed": "BODØ", "postnummer": "8011", "kommunenummer": "1804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

819171912

navn

AS VELVÆRESALONGEN - MARIANNES HUDPLEIE

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hellmyrveien 19

forradrpostnr

8011

forradrpoststed

BODØ

forradrkommnr

1804

forradrkommnavn

BODØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.07.2017

stiftelsesdato

31.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819171912

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1355328, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -131063, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -131063}}, "journalnr": "2019829715", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819171912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -535941, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -560371}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 404878, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 404878}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": -131063}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -254355, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 741228}, "driftsresultat": -254332, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 486896}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -254355}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819371962 [navn] => AS VELVÆRESALONGEN - MARIANNES HUDPLEIE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819171912 [oppstartsdato] => 2017-05-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hellmyrveien 19"], "kommune": "BODu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "BODu00d8", "postnummer": "8011", "kommunenummer": "1804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?