Index

AS VINDUSGLASS

Orgnr: 819150702

tlf: 69881483
adresse: Gamle Lindevei 6

id

17850

organisasjonsnummer

819150702

navn

AS VINDUSGLASS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.342", "beskrivelse": "Glassarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Lindevei 6"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1811", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1968-01-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819150702

navn

AS VINDUSGLASS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Lindevei 6

forradrpostnr

1811

forradrpoststed

ASKIM

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.342

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

25.01.1968

tlf

69881483

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.09.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

819150702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2503445, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1656978, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 415819}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1241159}}, "journalnr": "2021473079", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819150702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 992024, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 892024}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 664954, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 664954}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1656978}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 110754, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 175443}, "driftsresultat": 133798, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 309241}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7820, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8020}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 201}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 141618}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971602201 [navn] => VINDUSGLASS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.342", "beskrivelse": "Glassarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819150702 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Lindevei 6"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1811", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?