Index

ASCENT AS

https://ASCENT.NO

Orgnr: 812029762

mobil: 976 37 273
webside: ASCENT.NO
adresse: Hvalstadåsen 91

id

1139

organisasjonsnummer

812029762

navn

ASCENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-19

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hvalstadåsen 91"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HVALSTAD", "postnummer": "1395", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-12

hjemmeside

ASCENT.NO

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812029762

navn

ASCENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hvalstadåsen 91

forradrpostnr

1395

forradrpoststed

HVALSTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.08.2013

stiftelsesdato

12.08.2013

tlf

tlf_mobil

976 37 273

url

ASCENT.NO

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812029762

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2173989, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 595810, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 593229}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2581}}, "journalnr": "2020920786", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812029762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 326934, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 545000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -218066}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 268876, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 268876}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 595810}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 50200, "totalresultat": 50200, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31209}, "driftsresultat": 50205, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 81414}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 50200}}]

Reserver mot visning?