Index

ASFALTERING AS

Orgnr: 820807162

adresse: Soknedalsveien 11

id

22550

organisasjonsnummer

820807162

navn

ASFALTERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-05-02

naeringskode1

{"kode": "42.110", "beskrivelse": "Bygging av veier og motorveier"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Soknedalsveien 11"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3517", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820807162

navn

ASFALTERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Soknedalsveien 11

forradrpostnr

3517

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

42.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.05.2018

stiftelsesdato

20.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820807162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2215655, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2399, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2399}}, "journalnr": "2021106793", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820807162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 37246, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7246}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -34848, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -34848}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2399}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 12889, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 86153}, "driftsresultat": 17647, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 103800}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1124, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1144}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 16523}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920822398 [navn] => ASFALTERING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "42.110", "beskrivelse": "Bygging av veier og motorveier"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820807162 [oppstartsdato] => 2018-04-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Soknedalsveien 11"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3517", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?