Index

ASIAINTER REISEBYRÅ AS

Orgnr: 870972652

adresse: Kongens gate 16A

id

54193

organisasjonsnummer

870972652

navn

ASIAINTER REISEBYRÅ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "79.110", "beskrivelse": "Reisebyråvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 16A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0153", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-05-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870972652

navn

ASIAINTER REISEBYRÅ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongens gate 16A

forradrpostnr

0153

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

79.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

26.05.1994

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.10.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

870972652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2326975, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 244685, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 244685}}, "journalnr": "2021378772", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870972652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -175381, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -275381}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 420066, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 102120}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 317946}}, "sumEgenkapitalGjeld": 244685}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6758, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1229495}, "driftsresultat": -6647, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1222848}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -111, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 140}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6758}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974864657 [navn] => ASIAINTER REISEBYRÅ AS REISEBYRÅ [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.110", "beskrivelse": "Reisebyru00e5virksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 870972652 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 16A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0153", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?