Index

ASKE BRYGGERI AS

Orgnr: 814905632

mobil: 936 02 561
adresse: Eidsgata 36

id

7330

organisasjonsnummer

814905632

navn

ASKE BRYGGERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "11.050", "beskrivelse": "Produksjon av øl"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eidsgata 36"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDFJORDEID", "postnummer": "6770", "kommunenummer": "4649"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814905632

navn

ASKE BRYGGERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eidsgata 36

forradrpostnr

6770

forradrpoststed

NORDFJORDEID

forradrkommnr

4649

forradrkommnavn

STAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

11.050

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.02.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

936 02 561

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814905632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2234979, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1251761, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 526918}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 724843}}, "journalnr": "2021237856", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814905632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 32408, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 180000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -147592}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1219353, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 760676}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 458677}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1251761}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -29256, "totalresultat": -29256, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4095688}, "driftsresultat": 6027, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4101714}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -35283, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 132}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 35415}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -29256}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920560377 [navn] => ASKE BRYGGERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-03-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "11.050", "beskrivelse": "Produksjon av u00f8l"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 814905632 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eidsgata 36"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDFJORDEID", "postnummer": "6770", "kommunenummer": "4649"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?