Index

ASKEPOTTS RENHOLD AS

Orgnr: 812159062

mobil: 950 10 546
adresse: Kaare Moursunds veg 11B

id

1423

organisasjonsnummer

812159062

navn

ASKEPOTTS RENHOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

21

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kaare Moursunds veg 11B"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9007", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812159062

navn

ASKEPOTTS RENHOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kaare Moursunds veg 11B

forradrpostnr

9007

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.07.2013

stiftelsesdato

31.05.2013

tlf

tlf_mobil

950 10 546

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

21

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812159062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2443875, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1001974, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 143971}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 858004}}, "journalnr": "2021492010", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812159062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 399533, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 369533}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 602441, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 504647}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 97794}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1001974}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 317869, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3130938}, "driftsresultat": 438781, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3569720}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -30191, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4190}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 34381}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 408590}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996504816 [navn] => ASKEPOTTS RENHOLD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-02-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 21 [overordnetEnhet] => 812159062 [oppstartsdato] => 2011-01-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kaare Moursunds veg 11B"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9007", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?