Index

ASKER MASSEMOTTAK AS

Orgnr: 814887642

adresse: Jerpåsveien 60

id

7286

organisasjonsnummer

814887642

navn

ASKER MASSEMOTTAK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "38.210", "beskrivelse": "Behandling og disponering av ikke-farlig avfall"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jerpåsveien 60"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1383", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814887642

navn

ASKER MASSEMOTTAK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jerpåsveien 60

forradrpostnr

1383

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

38.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.01.2015

stiftelsesdato

02.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

814887642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2305929, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1133539, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 202193}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 931346}}, "journalnr": "2021248462", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814887642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 957382, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 927382}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 176157, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 176157}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1133539}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -145265, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 211257}, "driftsresultat": -153757, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 57500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8492, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8520}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -145265}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914903491 [navn] => ASKER MASSEMOTTAK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "38.210", "beskrivelse": "Behandling og disponering av ikke-farlig avfall"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 814887642 [oppstartsdato] => 2014-12-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jerpu00e5sveien 60"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1383", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?