Index

ASKER OG BÆRUM STEINIMPORT AS

Orgnr: 818627882

adresse: Franzefossveien 19

id

16423

organisasjonsnummer

818627882

navn

ASKER OG BÆRUM STEINIMPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Franzefossveien 19"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1336", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818627882

navn

ASKER OG BÆRUM STEINIMPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Franzefossveien 19

forradrpostnr

1336

forradrpoststed

SANDVIKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.739

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.02.2017

stiftelsesdato

31.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.09.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

818627882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2390675, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 28641460, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 425413}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28216047}}, "journalnr": "2021341509", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818627882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16125723, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16095723}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12515737, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12515737}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 28641460}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7869387, "totalresultat": 7869387, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 75607753}, "driftsresultat": 10293183, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 85900935}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -184391, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 884038}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1068429}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10108792}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994614037 [navn] => ASKER OG BÆRUM STEINIMPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-10-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 818627882 [oppstartsdato] => 2009-09-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Franzefossveien 19"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1336", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-05-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?