Index

ASLAM BILSERVICE AS

Orgnr: 892480532

tlf: 64 85 00 85
adresse: Industriveien 17

id

79658

organisasjonsnummer

892480532

navn

ASLAM BILSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 17"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1424", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892480532

navn

ASLAM BILSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industriveien 17

forradrpostnr

1424

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.04.2008

stiftelsesdato

12.03.2008

tlf

64 85 00 85

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

892480532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2323427, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1241410, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 83159}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1158251}}, "journalnr": "2021372530", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892480532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 781174, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 751174}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 460236, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 460236}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1241410}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 207216, "totalresultat": 207216, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4402611}, "driftsresultat": 262904, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4665515}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 46, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 217}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 171}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 262949}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 987299401 [navn] => ASLAM BILSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-09-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 892480532 [oppstartsdato] => 2004-09-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industriveien 17"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1424", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2008-03-12 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?