Index

ASP NORGE AS

Orgnr: 820355202

adresse: c/o Advokatfirma DLA Piper Norway, Bryggegata 6

id

21130

organisasjonsnummer

820355202

navn

ASP NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Advokatfirma DLA Piper Norway", "Bryggegata 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 383"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1411", "kommunenummer": "3020"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820355202

navn

ASP NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Advokatfirma DLA Piper Norway Bryggegata 6

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 383

ppostnr

1411

ppoststed

KOLBOTN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

04.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820355202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2410507, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5629637, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2469866}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3159771}}, "journalnr": "2021454907", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820355202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2499564, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4111228}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1611664}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3130072, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3130072}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5629636}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -920590, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6305656}, "driftsresultat": -899634, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5406022}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20956, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5473}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 26429}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -920590}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923406816 [navn] => ASP NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820355202 [oppstartsdato] => 2019-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Advokatfirma DLA Piper Norway", "Bryggegata 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 383"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1411", "kommunenummer": "3020"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?