Index

ASSESSIT HOLDING AS

Orgnr: 888369112

adresse: Rådhusgata 17

id

71667

organisasjonsnummer

888369112

navn

ASSESSIT HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-28

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusgata 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0158", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888369112

navn

ASSESSIT HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusgata 17

forradrpostnr

0158

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.06.2005

stiftelsesdato

01.06.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888369112

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2181659, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3891266, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3854509}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36757}}, "journalnr": "2020926310", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888369112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -117888, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4116517}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4234405}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4009154, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4009154}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3891266}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4234405, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3964957}, "driftsresultat": -3964957, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -341878, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35245}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 377123}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4306835}}]

Reserver mot visning?