Index

ASSET 8 AS

Orgnr: 818830602

adresse: Floodmyrvegen 23

id

17009

organisasjonsnummer

818830602

navn

ASSET 8 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Floodmyrvegen 23"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3946", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818830602

navn

ASSET 8 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Floodmyrvegen 23

forradrpostnr

3946

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.04.2017

stiftelsesdato

14.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818830602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2541121, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 432890, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 432890}}, "journalnr": "2021517848", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818830602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 265662, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 265662}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 167228, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 167228}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 432890}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 126440, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 117910}, "driftsresultat": -117910, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 280013, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 280013}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 162103}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 818897642 [navn] => ASSET 8 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818830602 [oppstartsdato] => 2017-03-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Floodmyrvegen 23"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3946", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?