Index

ASSETCO VENTURE CAPITAL AS

Orgnr: 815511662

mobil: 004799021970
adresse: Nedre Stokkavei 101

id

8741

organisasjonsnummer

815511662

navn

ASSETCO VENTURE CAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-10

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Stokkavei 101"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4023", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815511662

navn

ASSETCO VENTURE CAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Stokkavei 101

forradrpostnr

4023

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2015

stiftelsesdato

01.06.2015

tlf

tlf_mobil

004799021970

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815511662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 64674, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 37161, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37161}}, "journalnr": "2021195635", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815511662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -267266, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -367266}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 304427, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 304427}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 37161}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -29181, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24340}, "driftsresultat": -24340, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4841, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 36526}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 41367}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -29181}}]

Reserver mot visning?