Index

ÅSSIDEN TRAFIKKSKOLE AS

Orgnr: 815500202

mobil: 926 27 777
adresse: Hotvetveien Vest 49

id

8706

organisasjonsnummer

815500202

navn

ÅSSIDEN TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-09

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hotvetveien Vest 49"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3023", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815500202

navn

ÅSSIDEN TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hotvetveien Vest 49

forradrpostnr

3023

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.06.2015

stiftelsesdato

01.05.2015

tlf

tlf_mobil

926 27 777

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815500202

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2019359, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1925382, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 218742}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1706640}}, "journalnr": "2020765988", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815500202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1495124, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 31334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1463790}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 430258, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 421474}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8784}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1925382}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 368797, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1903906}, "driftsresultat": 464382, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2368288}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 190, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 655}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 465}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 464572}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974406918 [navn] => ÅSSIDEN TRAFIKKSKOLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-04-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815500202 [oppstartsdato] => 1995-03-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hotvetveien Vest 49"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3023", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-06-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?