Index

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS

Orgnr: 812400312

adresse: Hospitsveien 1C

id

1977

organisasjonsnummer

812400312

navn

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-10

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hospitsveien 1C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0789", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812400312

navn

ASTROLOGISKOLEN HERKULES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hospitsveien 1C

forradrpostnr

0789

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.09.2013

stiftelsesdato

26.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812400312

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2529523, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 159985, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 159985}}, "journalnr": "2021503308", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812400312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 44717, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 14717}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 115269, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 115269}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 159986}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -48235, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 814654}, "driftsresultat": -56086, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 758568}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1761, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1771}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -54325}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 980571440 [navn] => ASTROLOGISKOLEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-03-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812400312 [oppstartsdato] => 1998-07-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hospitsveien 1C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0789", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-09-10 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?