Index

ATHENE ACCOUNTING KRISTIANSAND AS

Orgnr: 822139272

adresse: Markens gate 8

id

26982

organisasjonsnummer

822139272

navn

ATHENE ACCOUNTING KRISTIANSAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Markens gate 8"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4611", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 49"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4661", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822139272

navn

ATHENE ACCOUNTING KRISTIANSAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Markens gate 8

forradrpostnr

4611

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 49

ppostnr

4661

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2019

stiftelsesdato

01.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822139272

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1756390, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 430114, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 430114}}, "journalnr": "2020480481", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822139272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 112018, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 12018}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 318096, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 318096}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 430114}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 17588, "totalresultat": 17588, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2166707}, "driftsresultat": 23710, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2190417}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1011, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 285}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1296}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 22699}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922171742 [navn] => ATHENE ACCOUNTING KRISTIANSAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 822139272 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Markens gate 8"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4611", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 49"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4661", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?