Index

ATHENE GRESK SPRÅK OG KULTUR AS

Orgnr: 811779962

mobil: 403 38 090
adresse: Einars vei 26

id

586

organisasjonsnummer

811779962

navn

ATHENE GRESK SPRÅK OG KULTUR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.300", "beskrivelse": "Oversettelses- og tolkevirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Einars vei 26"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0575", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811779962

navn

ATHENE GRESK SPRÅK OG KULTUR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Einars vei 26

forradrpostnr

0575

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.04.2013

stiftelsesdato

15.01.2013

tlf

tlf_mobil

403 38 090

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811779962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2485219, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 64381, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 64381}}, "journalnr": "2021537513", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811779962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 50088, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10088}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14293, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14293}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 64381}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 28106, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8183}, "driftsresultat": 30942, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 39125}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 30951}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911861313 [navn] => ATHENE GRESK SPRÅK OG KULTUR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.300", "beskrivelse": "Oversettelses- og tolkevirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811779962 [oppstartsdato] => 2013-01-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Einars vei 26"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0575", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?