Index

ATRACCO AS

Orgnr: 912029433

adresse: Ringvegen 90

id

105689

organisasjonsnummer

912029433

navn

ATRACCO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringvegen 90"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9018", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6328"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9293", "kommunenummer": "5401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912029433

navn

ATRACCO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringvegen 90

forradrpostnr

9018

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6328

ppostnr

9293

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912029433

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2391605, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10000001, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10000001}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021344153", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912029433"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9789169, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10524334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -735165}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 210832, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 210832}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10000001}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -23165, "totalresultat": -23165, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21250}, "driftsresultat": -21250, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1915, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1915}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -23165}}]

Reserver mot visning?