Index

ATTIA V EIENDOM AS

Orgnr: 815501462

adresse: Stangsåsveien 11

id

8708

organisasjonsnummer

815501462

navn

ATTIA V EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-09

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stangsåsveien 11"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "ÅSGÅRDSTRAND", "postnummer": "3179", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815501462

navn

ATTIA V EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stangsåsveien 11

forradrpostnr

3179

forradrpoststed

ÅSGÅRDSTRAND

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.06.2015

stiftelsesdato

11.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815501462

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2138595, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17784, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15574}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2210}}, "journalnr": "2020909695", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815501462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -265933, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -295933}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 283717, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 283717}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17784}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?