Index

ATTRE AS

Orgnr: 870926642

tlf: 62 42 96 80
adresse: Leirvegen 25

id

54116

organisasjonsnummer

870926642

navn

ATTRE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "16.232", "beskrivelse": "Produksjon av bygningsartikler"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leirvegen 25"], "kommune": "VÅLER", "landkode": "NO", "poststed": "HASLEMOEN", "postnummer": "2437", "kommunenummer": "3419"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870926642

navn

ATTRE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leirvegen 25

forradrpostnr

2437

forradrpoststed

HASLEMOEN

forradrkommnr

3419

forradrkommnavn

VÅLER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

16.232

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.02.1994

tlf

62 42 96 80

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

870926642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2483643, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6733502, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 179015}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6554487}}, "journalnr": "2021451201", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870926642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3694787, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3394787}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3038715, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2656631}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 382084}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6733502}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 754589, "totalresultat": 754589, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18658727}, "driftsresultat": 976956, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19635683}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9534, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17999}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 27533}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 967421}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 981959876 [navn] => ATTRE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-05-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "16.232", "beskrivelse": "Produksjon av bygningsartikler"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 870926642 [oppstartsdato] => 1994-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leirvegen 25"], "kommune": "Vu00c5LER (INNLANDET)", "landkode": "NO", "poststed": "HASLEMOEN", "postnummer": "2437", "kommunenummer": "3419"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?