Index

ATV MAGASINET AS

Orgnr: 812486632

adresse: Arnkvernvegen 10

id

2163

organisasjonsnummer

812486632

navn

ATV MAGASINET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Arnkvernvegen 10"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "FURNES", "postnummer": "2320", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812486632

navn

ATV MAGASINET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Arnkvernvegen 10

forradrpostnr

2320

forradrpoststed

FURNES

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

28.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

19

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812486632

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1914502, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4235263, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 227818}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4007445}}, "journalnr": "2020652085", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812486632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 112734, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 90000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 22734}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4122528, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4122528}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4235263}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1018783, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11386952}, "driftsresultat": 1018766, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12405717}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 17, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 397}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 380}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1018783}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912494209 [navn] => ATV MAGASINET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 812486632 [oppstartsdato] => 2013-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Arnkvernvegen 10"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "FURNES", "postnummer": "2320", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?