Index

AUDLY AS

Orgnr: 811748072

adresse: Anton Tschudis vei 14

id

514

organisasjonsnummer

811748072

navn

AUDLY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-10

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Anton Tschudis vei 14"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0583", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811748072

navn

AUDLY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Anton Tschudis vei 14

forradrpostnr

0583

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.04.2013

stiftelsesdato

13.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811748072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2489381, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2517033, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2047798}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 469235}}, "journalnr": "2021538553", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811748072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2461444, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2431444}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 55589, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 55589}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2517033}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 778474, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21423}, "driftsresultat": -21423, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 799897, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 862057}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 62160}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 778474}}]

Reserver mot visning?