Index

AUGLAND BYGGSERVICE AS

Orgnr: 811716162

mobil: 951 04 157
adresse: Liankollen 13

id

423

organisasjonsnummer

811716162

navn

AUGLAND BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Liankollen 13"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4638", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811716162

navn

AUGLAND BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Liankollen 13

forradrpostnr

4638

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.03.2013

stiftelsesdato

20.02.2013

tlf

tlf_mobil

951 04 157

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811716162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2222319, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 515286, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 515286}}, "journalnr": "2021114865", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811716162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 362273, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 332273}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 153013, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 153013}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 515286}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15701, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1124041}, "driftsresultat": 20149, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1144190}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 56}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 60}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 20145}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991306722 [navn] => AUGLAND BYGGSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-05-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811716162 [oppstartsdato] => 2007-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Liankollen 13"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4638", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?