Index

AUNE ELEKTRO AS

Orgnr: 815438582

mobil: 981 15 894
adresse: Tydalsvegen 620

id

8554

organisasjonsnummer

815438582

navn

AUNE ELEKTRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tydalsvegen 620"], "kommune": "TYDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TYDAL", "postnummer": "7590", "kommunenummer": "5033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815438582

navn

AUNE ELEKTRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tydalsvegen 620

forradrpostnr

7590

forradrpoststed

TYDAL

forradrkommnr

5033

forradrkommnavn

TYDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.05.2015

stiftelsesdato

12.05.2015

tlf

tlf_mobil

981 15 894

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.11.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

815438582

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1898856, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 326087, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 326087}}, "journalnr": "2020634069", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815438582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 263227, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 223227}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 62859, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 62859}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 326087}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 92848, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 430124}, "driftsresultat": 131856, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 561979}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10677, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10702}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 121179}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915462294 [navn] => AUNE ELEKTRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815438582 [oppstartsdato] => 2015-05-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tydalsvegen 620"], "kommune": "TYDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TYDAL", "postnummer": "7590", "kommunenummer": "5033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?