Index

AURORA MUSIC AS

Orgnr: 815498062

mobil: 98 00 50 52
adresse: Drangsneset 59

id

8702

organisasjonsnummer

815498062

navn

AURORA MUSIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Drangsneset 59"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "LYSEKLOSTER", "postnummer": "5215", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815498062

navn

AURORA MUSIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Drangsneset 59

forradrpostnr

5215

forradrpoststed

LYSEKLOSTER

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.011

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.06.2015

stiftelsesdato

05.05.2015

tlf

tlf_mobil

98 00 50 52

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815498062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2566887, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7684404, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1470760}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6213644}}, "journalnr": "2021551197", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815498062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4632120, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4572120}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3052285, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2323423}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 728862}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7684404}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2845735, "totalresultat": 2845735, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6913024}, "driftsresultat": 3805585, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10718609}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -76284, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19204}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 95488}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3729301}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915599028 [navn] => AURORA MUSIC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 815498062 [oppstartsdato] => 2015-05-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Drangsneset 59"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "LYSEKLOSTER", "postnummer": "5215", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?