Index

AURORA UTVIKLING AS

Orgnr: 819295492

adresse: Ersfjordvegen 62

id

18219

organisasjonsnummer

819295492

navn

AURORA UTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-17

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ersfjordvegen 62"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "KVALØYA", "postnummer": "9107", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819295492

navn

AURORA UTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ersfjordvegen 62

forradrpostnr

9107

forradrpoststed

KVALØYA

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.07.2017

stiftelsesdato

29.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

819295492

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2077621, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8792009, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8752000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 40009}}, "journalnr": "2020828670", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819295492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6568405, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6346078}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 222327}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2223603, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 611447}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1612156}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8792009}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 144582, "totalresultat": 144582, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 600150}, "driftsresultat": -74670, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 525480}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2848, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4619}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1771}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -71822}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919394870 [navn] => AURORA UTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819295492 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ersfjordvegen 62"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "KVALu00d8YA", "postnummer": "9107", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?