Index

AURVEGEN 13 AS

Orgnr: 919123257

adresse: c/o PBM AS, Dronning Mauds gate 3

id

273910

organisasjonsnummer

919123257

navn

AURVEGEN 13 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o PBM AS", "Dronning Mauds gate 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o PBM AS", "Postboks 1166 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

919123257

navn

AURVEGEN 13 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o PBM AS Dronning Mauds gate 3

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o PBM AS Postboks 1166 Vika

ppostnr

0114

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2017

stiftelsesdato

15.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919123257

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2585707, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 62469488, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 58803378}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3666110}}, "journalnr": "2021573762", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919123257"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 333246, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 954422}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -621176}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 62136242, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 25000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 62111242}}, "sumEgenkapitalGjeld": 62469488}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 213626, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1864987}, "driftsresultat": 3718953, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5583940}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3445073, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12369}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3457442}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 273880}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919201126 [navn] => AURVEGEN 13 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919123257 [oppstartsdato] => 2017-05-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o PBM AS", "Dronning Mauds gate 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o PBM AS", "Postboks 1166 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0114", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?