Index

AUSTAD MANAGEMENT AS

Orgnr: 812323792

adresse: Ostadalsveien 69B

id

1815

organisasjonsnummer

812323792

navn

AUSTAD MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ostadalsveien 69B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0753", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812323792

navn

AUSTAD MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ostadalsveien 69B

forradrpostnr

0753

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.08.2013

stiftelsesdato

12.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812323792

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2273391, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3690423, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3690423}}, "journalnr": "2021297482", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812323792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1880015, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1850015}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1810408, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1810408}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3690423}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2164987, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 225730}, "driftsresultat": 2766414, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2992144}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -69, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2766345}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912373436 [navn] => AUSTAD MANAGEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812323792 [oppstartsdato] => 2013-08-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ostadalsveien 69B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0753", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?