Index

AUTO RÅBEKKEN AS

Orgnr: 815566432

adresse: Råbekksvingen 2

id

8884

organisasjonsnummer

815566432

navn

AUTO RÅBEKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Råbekksvingen 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1617", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815566432

navn

AUTO RÅBEKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Råbekksvingen 2

forradrpostnr

1617

forradrpoststed

FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.06.2015

stiftelsesdato

01.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815566432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1775678, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6249335, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 775330}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5474005}}, "journalnr": "2020500799", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815566432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1672190, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 422190}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4577145, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4348003}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 229142}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6249335}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1438006, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 42907364}, "driftsresultat": 1816050, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 44723414}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -116898, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 999}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 117897}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1699152}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915620167 [navn] => AUTO RÅBEKKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 815566432 [oppstartsdato] => 2015-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5bekksvingen 2"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1617", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?