Index

AUTO2 AS

Orgnr: 812100092

mobil: 93000516
adresse: Presthagaveien 16

id

1309

organisasjonsnummer

812100092

navn

AUTO2 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Presthagaveien 16"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2020", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812100092

navn

AUTO2 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Presthagaveien 16

forradrpostnr

2020

forradrpoststed

SKEDSMOKORSET

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.07.2013

stiftelsesdato

11.07.2013

tlf

tlf_mobil

93000516

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812100092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2386285, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1551, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1551}}, "journalnr": "2021429106", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812100092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -60057, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -90057}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 61608, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 61608}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1551}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?