Index

AUTOBJØRN A/S

https://www.autobjorn.no

Orgnr: 810359862

tlf: 23 03 10 20
mobil: 97729988
webside: www.autobjorn.no
adresse: Cecilie Thoresens vei 5-7

id

13

organisasjonsnummer

810359862

navn

AUTOBJØRN A/S

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Cecilie Thoresens vei 5-7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1153", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1968-06-10

naeringskode2

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

hjemmeside

www.autobjorn.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810359862

navn

AUTOBJØRN A/S

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Cecilie Thoresens vei 5-7

forradrpostnr

1153

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

45.112

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

10.06.1968

tlf

23 03 10 20

tlf_mobil

97729988

url

www.autobjorn.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

810359862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2424595, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13641952, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 544800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13097152}}, "journalnr": "2021392191", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810359862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8646645, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 792000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7854645}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4995308, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4995308}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13641952}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 352639, "totalresultat": 352639, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 39063902}, "driftsresultat": 488064, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 39551966}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -35934, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35421}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 71354}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 452131}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974072599 [navn] => AUTOBJØRN AS AVD VERKSTED [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 810359862 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Cecilie Thoresens vei 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1153", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 975014436 [navn] => AUTOBJØRN AS AVD SALG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-04-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 810359862 [oppstartsdato] => 1980-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Cecilie Thoresens vei 7"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1153", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?