Index

AUTOMANIACS AS

Orgnr: 812064452

adresse: Økernveien 115

id

1217

organisasjonsnummer

812064452

navn

AUTOMANIACS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Økernveien 115"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0579", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1954 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0125", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812064452

navn

AUTOMANIACS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Økernveien 115

forradrpostnr

0579

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1954 Vika

ppostnr

0125

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.07.2013

stiftelsesdato

21.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812064452

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2148943, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 450610, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 450610}}, "journalnr": "2020901155", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812064452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 263083, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 244083}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 187527, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 184868}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2659}}, "sumEgenkapitalGjeld": 450610}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 173695, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 464209}, "driftsresultat": 223272, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 687481}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -586, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 140}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 726}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 222686}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912234304 [navn] => AUTOMANIACS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812064452 [oppstartsdato] => 2013-07-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8kernveien 115"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0579", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1954 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0125", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?