Index

AUTOMATIK VENTILER SYSTEM AS

https://www.avs.no

Orgnr: 812523872

tlf: 66 99 74 00
mobil: 461 35 337
webside: www.avs.no
adresse: Kapellveien 18

id

2254

organisasjonsnummer

812523872

navn

AUTOMATIK VENTILER SYSTEM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.693", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kapellveien 18"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1979-07-01

hjemmeside

www.avs.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812523872

navn

AUTOMATIK VENTILER SYSTEM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kapellveien 18

forradrpostnr

1410

forradrpoststed

KOLBOTN

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.693

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.07.1979

tlf

66 99 74 00

tlf_mobil

461 35 337

url

www.avs.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812523872

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2375083, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5738893, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 370658}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5368235}}, "journalnr": "2021425325", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812523872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2237469, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1087469}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3501425, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3362220}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 139205}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5738894}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -44679, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11911512}, "driftsresultat": 50885, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11962397}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -80979, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 973}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 81952}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -30094}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971693290 [navn] => AUTOMATIK VENTILER SYSTEM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.693", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812523872 [oppstartsdato] => 1976-10-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kapellveien 18"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "KOLBOTN", "postnummer": "1410", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => www.avs.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?