Index

AUTOPARTNER OSLO AS

Orgnr: 815278682

adresse: Arvesetveien 2-4

id

8204

organisasjonsnummer

815278682

navn

AUTOPARTNER OSLO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Arvesetveien 2-4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815278682

navn

AUTOPARTNER OSLO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Arvesetveien 2-4

forradrpostnr

0668

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.04.2015

stiftelsesdato

28.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815278682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2193991, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2376990, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44568}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2332422}}, "journalnr": "2020953971", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815278682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1805188, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1520572}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 284616}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 571801, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 571801}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2376990}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 284616, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6297706}, "driftsresultat": 285017, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6582723}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -401, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 246}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 647}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 284616}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990303088 [navn] => AUTOPARTNER OSLO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-09-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 815278682 [oppstartsdato] => 2006-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Arvesetveien 2-4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0668", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?