Index

AUTOSERVICE AS

Orgnr: 886377622

tlf: 71 57 17 00
adresse: Bedriftsveien 13

id

68712

organisasjonsnummer

886377622

navn

AUTOSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-01-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bedriftsveien 13"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6517", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-10-29

naeringskode2

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886377622

navn

AUTOSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bedriftsveien 13

forradrpostnr

6517

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.112

nkode2

45.200

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.01.2004

stiftelsesdato

29.10.2003

tlf

71 57 17 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886377622

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2453051, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30205013, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15706921}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14498092}}, "journalnr": "2021423073", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886377622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17920425, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3800000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 14120425}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12284588, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6319942}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5964646}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30205013}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2110504, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 86143095}, "driftsresultat": 2913397, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 89056492}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -222688, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25243}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 247931}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2690709}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 873170212 [navn] => AUTOSERVICE AS AVD VERKSTED [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 886377622 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Wilhelm Dalls vei 40"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6511", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2004-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 973170228 [navn] => AUTOSERVICE AS AVD SALG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.112", "beskrivelse": "Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 886377622 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Wilhelm Dalls vei 40"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6511", "kommunenummer": "1505"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2004-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?