Index

AVISEN AGDER AS

Orgnr: 815375092

mobil: 400 07 913
adresse: Strandgaten 34

id

8447

organisasjonsnummer

815375092

navn

AVISEN AGDER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "58.140", "beskrivelse": "Utgivelse av blader og tidsskrifter"}

antallAnsatte

19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 34"], "kommune": "FLEKKEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKEFJORD", "postnummer": "4400", "kommunenummer": "4207"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 40"], "kommune": "FLEKKEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKEFJORD", "postnummer": "4401", "kommunenummer": "4207"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815375092

navn

AVISEN AGDER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgaten 34

forradrpostnr

4400

forradrpoststed

FLEKKEFJORD

forradrkommnr

4207

forradrkommnavn

FLEKKEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 40

ppostnr

4401

ppoststed

FLEKKEFJORD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

58.140

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.05.2015

stiftelsesdato

04.05.2015

tlf

tlf_mobil

400 07 913

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

19

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815375092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2519315, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27000681, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10885537}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16115144}}, "journalnr": "2021490348", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815375092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14284794, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17419101}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3134307}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12715887, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10919748}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1796139}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27000681}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 307386, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24791907}, "driftsresultat": 549226, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 25341133}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 51630, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 60482}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8852}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 600856}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971656441 [navn] => AVISEN AGDER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "58.140", "beskrivelse": "Utgivelse av blader og tidsskrifter"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 815375092 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 34"], "kommune": "FLEKKEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKEFJORD", "postnummer": "4400", "kommunenummer": "4207"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 40"], "kommune": "FLEKKEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKEFJORD", "postnummer": "4401", "kommunenummer": "4207"} [datoEierskifte] => 2015-09-05 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?