Index

AWILCO CONTAINER AS

Orgnr: 819276722

adresse: Beddingen 8

id

18161

organisasjonsnummer

819276722

navn

AWILCO CONTAINER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Beddingen 8"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1583 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0118", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819276722

navn

AWILCO CONTAINER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Beddingen 8

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1583 Vika

ppostnr

0118

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.201

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.07.2017

stiftelsesdato

14.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819276722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2516255, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 245132463, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 203461933}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 41670530}}, "journalnr": "2021487996", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819276722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 159852408, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23257152}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 136595256}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 85280055, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 141772}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 85138283}}, "sumEgenkapitalGjeld": 245132463}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -831380, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 406351}, "driftsresultat": -406351, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -293257, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5993133}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6286390}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -699608}}]

Reserver mot visning?