Index

AXELAR AS

Orgnr: 811613932

adresse: Langgata 42

id

218

organisasjonsnummer

811613932

navn

AXELAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langgata 42"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811613932

navn

AXELAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langgata 42

forradrpostnr

4306

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.02.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811613932

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2017141, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4937115, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 64185}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4872930}}, "journalnr": "2020761698", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811613932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1990496, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1890496}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2946620, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2946620}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4937115}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 150828, "totalresultat": 150828, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 23214049}, "driftsresultat": 194887, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 23408936}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 577, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6636}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6058}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 195464}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911641712 [navn] => AXELAR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 811613932 [oppstartsdato] => 2013-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langgata 42"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?