Index

B.A OPTIKK NORWAY AS

Orgnr: 912597121

adresse: Furubergvegen 203

id

118404

organisasjonsnummer

912597121

navn

B.A OPTIKK NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

naeringskode1

{"kode": "46.435", "beskrivelse": "Engroshandel med optiske artikler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Furubergvegen 203"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2316", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1125"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2305", "kommunenummer": "3403"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912597121

navn

B.A OPTIKK NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Furubergvegen 203

forradrpostnr

2316

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1125

ppostnr

2305

ppoststed

HAMAR

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.435

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

02.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912597121

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2103889, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 253034, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 253034}}, "journalnr": "2020864503", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912597121"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 180532, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 150532}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 72502, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 72502}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 253034}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 99988, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31283}, "driftsresultat": 128181, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 159464}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 128190}}]

Reserver mot visning?