Index

B&B BILVERKSTED AS

Orgnr: 815359852

mobil: 902 74 327
adresse: Birkelandsvegen 102

id

8418

organisasjonsnummer

815359852

navn

B&B BILVERKSTED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Birkelandsvegen 102"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4200", "kommunenummer": "1135"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 175"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4201", "kommunenummer": "1135"}

naeringskode2

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815359852

navn

B&B BILVERKSTED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Birkelandsvegen 102

forradrpostnr

4200

forradrpoststed

SAUDA

forradrkommnr

1135

forradrkommnavn

SAUDA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 175

ppostnr

4201

ppoststed

SAUDA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.320

nkode2

45.200

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.05.2015

stiftelsesdato

24.04.2015

tlf

tlf_mobil

902 74 327

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815359852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2162021, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1559661, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 663000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 896661}}, "journalnr": "2020914047", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815359852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -538292, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -632626}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2097953, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2055772}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 42181}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1559660}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -276222, "totalresultat": -276222, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7986082}, "driftsresultat": -244437, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7741646}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -31786, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 416}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 32202}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -276222}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915372694 [navn] => B&B BILVERKSTED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 815359852 [oppstartsdato] => 2015-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Birkelandsvegen 102"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4200", "kommunenummer": "1135"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 175"], "kommune": "SAUDA", "landkode": "NO", "poststed": "SAUDA", "postnummer": "4201", "kommunenummer": "1135"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?