Index

B-BAKKEN AS

Orgnr: 811770922

mobil: 917 50 190
adresse: Børset

id

572

organisasjonsnummer

811770922

navn

B-BAKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid på tak"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Børset"], "kommune": "RINDAL", "landkode": "NO", "poststed": "RINDAL", "postnummer": "6657", "kommunenummer": "5061"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811770922

navn

B-BAKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Børset

forradrpostnr

6657

forradrpoststed

RINDAL

forradrkommnr

5061

forradrkommnavn

RINDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.04.2013

stiftelsesdato

16.03.2013

tlf

tlf_mobil

917 50 190

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811770922

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1928360, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 918763, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 369602}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 549160}}, "journalnr": "2020666604", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811770922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 160193, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 10193}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 758570, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 310366}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 448204}}, "sumEgenkapitalGjeld": 918763}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -18144, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2313196}, "driftsresultat": 13681, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2326877}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -31825, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 164}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31989}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18144}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911802120 [navn] => BAKKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid pu00e5 tak"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811770922 [oppstartsdato] => 2013-04-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8rset"], "kommune": "RINDAL", "landkode": "NO", "poststed": "RINDAL", "postnummer": "6657", "kommunenummer": "5061"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?