Index

B & G EIENDOM AS

Orgnr: 810556722

adresse: Hovland

id

25

organisasjonsnummer

810556722

navn

B & G EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hovland"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4370", "kommunenummer": "1101"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1977-04-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

810556722

navn

B & G EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hovland

forradrpostnr

4370

forradrpoststed

EGERSUND

forradrkommnr

1101

forradrkommnavn

EIGERSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.04.1977

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

810556722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2566067, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 42013502, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24139808}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17873694}}, "journalnr": "2021549613", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810556722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12467510, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15769628}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -3302118}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 29545991, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4236015}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 25309976}}, "sumEgenkapitalGjeld": 42013502}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1016881, "totalresultat": -1016881, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 950773}, "driftsresultat": -646173, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 304600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -657520, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 21561}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 679081}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1303693}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920072879 [navn] => B & G EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 810556722 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hovland"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4370", "kommunenummer": "1101"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?