Index

B&K PRODUKSJON OG UTLEIE AS

Orgnr: 817730612

mobil: 900 32 813
adresse: Kanalgata 14

id

14246

organisasjonsnummer

817730612

navn

B&K PRODUKSJON OG UTLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.320", "beskrivelse": "Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kanalgata 14"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3263", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817730612

navn

B&K PRODUKSJON OG UTLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kanalgata 14

forradrpostnr

3263

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2016

stiftelsesdato

27.06.2016

tlf

tlf_mobil

900 32 813

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817730612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 88628, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 976119, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 243678}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 732441}}, "journalnr": "2021209978", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817730612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 764470, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 724470}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 211650, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 211650}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 976119}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 406944, "totalresultat": 406944, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1078247}, "driftsresultat": 529413, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1607660}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1014, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -191}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 823}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 528399}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917809623 [navn] => B&K PRODUKSJON OG UTLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.320", "beskrivelse": "Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817730612 [oppstartsdato] => 2016-06-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kanalgata 14"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3263", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?