Index

BACH JOHANSEN INTERIØR & HÅNDVERK AS

Orgnr: 912124398

adresse: Nansetgata 16

id

107908

organisasjonsnummer

912124398

navn

BACH JOHANSEN INTERIØR & HÅNDVERK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"}

antallAnsatte

24

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nansetgata 16"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912124398

navn

BACH JOHANSEN INTERIØR & HÅNDVERK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nansetgata 16

forradrpostnr

3256

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.330

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

24

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124398

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 11064, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8082116, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 437691}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7644425}}, "journalnr": "2021134455", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124398"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3237398, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 904834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2332564}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4844719, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4844719}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8082117}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1922554, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30271559}, "driftsresultat": 2525384, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 32796943}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -61020, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3425}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 64445}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2464364}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 871814732 [navn] => BACH JOHANSEN INTERIØR & HÅNDVERK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"} [antallAnsatte] => 24 [overordnetEnhet] => 912124398 [oppstartsdato] => 1967-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nansetgata 16"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-24 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?